CORS / Optimization Days 

HEC Montréal, May 29-31, 2023

CORS-JOPT2023

HEC Montreal, 29 — 31 May 2023

Schedule Authors My Schedule

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Author Sessions
Zaccour, Georges PAOII
Zaccour, Georges SSCIII
Zadtootaghaj, Parang SCLII
Zahedi-Seresht, Mazyar OPMI, SSCI
Zaman, Hosain MMESII
Zanette, Alline PPDII
Zangiabadi, Maryam SSCI
Zargoush, Manaf HLII
Zaric, Greg MEFII
Zaric, Gregory RAHSI
Zbib, Hani MEFI, DMI
Zhang, Binghao AORT
Zhang, Chaoyu https://symposia.cirrelt.ca/CORS-JOPT/en/schedule?slot_id=2091, HOMI
Zhang, Chris QMHOII, SHS
Zhang, Guoqing RAHSI
Zhang, Jin HMII
Zhang, Michael PAOIII
Zhang, Zhoupeng (Jack) HOMI, https://symposia.cirrelt.ca/CORS-JOPT/en/schedule?slot_id=2148, FiO
Zhao, Xiaoyan DMII
Zheng, Katina HMII
Zheng, Litong ABML
Zheng, Phil MMESI
Zhenggao, Wu MMESI
Zhong, Qihua MLAOII
Zhou, Yun HMI, HOMI, PAOIII, PAOIV
Zhu, Ian Yihang
Zimmermann, Maëlle IDIII
Zingler, Fernando LMDII
Zolfaghari, Saeed COMO
Zolfagharinia, Hossein SSCI
Zorgati, Riadh OEVCI