CORS / Optimization Days 

HEC Montréal, May 29-31, 2023

CORS-JOPT2023

HEC Montreal, 29 — 31 May 2023

Schedule Authors My Schedule

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Author Sessions
Walteros, José L. MOLS
Wang, Bobin CLI
Wang, Chun OPMII, FBBII
Wang, Jianfu https://symposia.cirrelt.ca/CORS-JOPT/en/schedule?slot_id=2148
Wang, Xin LMDI
Wang, Yixuan , HOMII
Warya, Gurjeet
Waygood, Owen CLI
Wenzel, Arturo HLI
Wheatley, David SSCIII
Wilkinson , Kate
Williams, Julie Ann Stuart https://symposia.cirrelt.ca/CORS-JOPT/en/schedule?slot_id=2222
Willoughby, Keith DMIII
Wilson, John AES
Wolff, Joshua NOJI
Wong, Rachel
Wylie-Toal, Brendan HOMI